Best Practice for organdonation Organdonationsdatabasen Videns- og holdningsundersøgelser  
       
Love og vejledninger om organdonation i Danmark Litteratur om organdonation Rapport om vurdering af grundlaget for DCD i Danmark  
       

Best Practice for Organdonation

Dansk Center for Organdonation har samlet best practice på organdonationsområdet i rapporten Best Practice for Organdonation. Rapporten har resulteret i 19 best practice-punkter, som er helt centrale for at sikre best practice i organdonationsforløbet.

Implementering af Best Practice - Håndbog

Håndbogen har vi samlet værktøjer og metoder, så I kan omsætte de 19 best practice-punkter til forbedringsprocesser i egen afdeling, samt se eksempler på de forbedringsprocesser, som universitetshospitalerne har påbegyndt. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Best Practice-rapporten

Guideline for kommunikation

Baggrund for Best Practice-rapporten

Skabelon til fakta om organdonationsforløb

Her finder du en skabelon til indsamling af fakta om organdonationsforløb i afdelingen. Skabelonen følger systematikken i National Guideline for Organdonation. Ved at udfylde skabelonen efter jeres donationsforløb kan I få et rigtig godt indblik i, om best practice for organdonation følges. Skabelonen med afdelingernes organdonationsforløb bruges også som udgangspunkt for de årlige møder i intensivafdelingerne.

Skabelon til fakta om organdonationsforløb