Akutmodtagelse

 

Organdonation er en mulighed for patienter med akut, svær hjerneskade, som har lavt bevidsthedsniveau. Men før organdonation kan finde sted, skal patienterne være indlagt på en intensivafdeling og i respiratorbehandling.

Akutmodtagelsen er indgangsdøren

Akutmodtagelsen er i Danmark indgangsdøren for de fleste patienter med dødelige skader i hjernen. Det er derfor vigtigt, at man allerede her har fokus på at identificere patienter, som kan være mulige organdonorer, og få de patienter, som har nedsat bevidsthedsniveau, overflyttet til en intensivafdeling. Det giver tid til at sikre omhyggelig vurdering af muligheden for behandling af patienten.

Muligheden for organdonation bevares ved overflytning til intensiv

Hvis der ikke er mulighed for behandling, vil overflytning til intensiv betyde, at der er tid til at undersøge muligheden for organdonation, inden aktiv behandling stoppes. På den måde vil flere patienter få mulighed for at donere deres organer, når de dør, hvis de ønsker det. Det vil også give tid til de pårørende. Bliver organdonation en mulighed, har personalet på intensiv særlig viden om at tage samtalen med de pårørende om organdonation samt en særlig viden om hele organdonationsforløbet.

Dansk Center for Organdonation har igangsat en indsat

For at sætte fokus på overflytning af patienter med akut, svær hjerneskade til intensivafdelingerne har Dansk Center for Organdonation igangsat en indsat. Indsatsen sættes i gang til den årlige Organdonationsdag. 

  

Materialer til dig i akutmodtagelsen

Dansk Center for Organdonation har udarbejdet en række materialer til aktumodtagelserne, som kan bruges til at sætte fokus på indsatsen om organdonation i de enkelte afdeling. Materialerne består af:

  • En flyer
  • En PowerPoint-præsentation
  • En quiz med 10 spørgsmål om organdonation

Klik på materialerne nedenfor og download en printvenlig version. 

Flyer

   
Flyer

Flyeren beskriver kort, hvilke patienter akutmodtagelsen bør overflytte til intensiv, og kan fx lægges i afdelingens pauserum eller deles ud til personalet. Klik på billedet for at downloade.

Kuglepenne

   

PowerPoint

  

Brug PowerPoint-præsentationen til at fortælle dine kolleger om indsatsen. Præsentationen indeholder få slides med tilhørende noter, som du kan fortælle ud fra. Klik på billedet for at downloade.

Quiz

  

Brug fx quizzen med 10 spørgsmål om organdonation i forlængelse af PowerPoint-præsentationen eller læg den frem i personalerummet. Klik på billedet for at downloade.

Om indsatsen

Dansk Center for Organdonation har undersøgt, hvad der skal til for at patienter bliver overflyttet fra akutmodtagelserne til intensiv. Sammen med en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra landets akutmodtagelser, neurokirurgiske og neurointensive afdelinger peger Dansk Center for Organdonation på 10 initiativer, som skal gennemføres i akutmodtagelserne og Traumecentret. Formålet er at sikre opmærksomhed i akutmodtagelsen på, at patienter med cerebrale skader, som kan være mulige organdonorer, overflyttes til en intensivafdeling.

Overordnet handler initiativerne om at skabe en organisation i akutmodtagelsen, som sikrer ledelsesforankring af indsatsen, procedurer for samarbejdet om overflytning, vedvarede undervisning af personalet og monitorering i akutmodtagelsen af overflytninger. 

Læs rapporten og de 10 initiativer

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.