Donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark

Her på siden kan du læse om DCD og følge med i den nationale proces med indførelse af DCD i Danmark. Vi lægger løbende links til rapporter og viden, når der er nyt på området.

Organdonation kan kun finde sted på en intensivafdeling på hospitalet. Ikke alle patienter vil efter deres død kunne donere organer. Det vil være patienter, som dør af store skader i hjernen, som er opstået fx på grund af en hjerneblødning eller manglende ilt til hjernen. Derudover skal den døende patient være i respiratorbehandling.

Muligheden for organdonation undersøges først, når det står klart for det team af læger, som behandler patienten, at patienten ikke kan overleve. For at organdonation kan komme på tale, skal organerne være sunde og raske, der skal være match på ventelisterne og der skal være samtykke til organdonation fra den afdøde selv eller den nærmeste familie.

Hvad siger loven om konstatering af død?

Flere får mulighed for at donere deres organer

Nærmere information om procedurer i løbet af foråret

De helt præcise lægefaglige procedurer for donation efter cirkulatorisk død er ved at blive beskrevet af en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen med eksperter i donation og transplantation.

Når det arbejde er færdigt, vil du kunne finde mere information om donation efter cirkulatorisk død her på siden. I første omgang bliver det Rigshospitalet samt universitetshospitalerne i Aarhus, Odense og Aalborg, der har størst erfaring med organdonation, som får mulighed for at indføre DCD-proceduren.

Overblik over viden og erfaringer med DCD i Danmark og udlandet

Klik på overskrifterne nedenfor og læs mere. 

Maj 2020: Sundhedsstyrelsens anbefalinger udsat på grund af COVID-19

Marts 2020: Arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen udarbejder rapport til offentlig høring

December 2019: Norsk rapport slår fast, at DCD er juridisk, medicinsk og etisk forsvarligt

November 2019: En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen skal fastsætte konkrete procedurer, man skal arbejde efter i Danmark

September 2019: National workshop om DCD og erfaringer fra Sverige

2018: En arbejdsgruppe udarbejder rapport om donation efter cirkulatorisk død

April 2019: Et politisk flertal beslutter, at det fra 2020 skal være muligt at tilbyde DCD i Danmark

Februar 2018: Norsk studie i pårørendes oplevelse af DCD

Januar 2017: Symposium om DCD på Dansk Center for Organdonations Årsmøde