4.-del-Tal-3.-kvar-2018-orange.png 4.-del---Tal-2017.png 4.-del---Tal-2007-2017.png 4.-del---Tal-Europa.png

 

Tal: 3. kvartal 2018

 

Antal organdonorer*: 76
Antal transplantationer fra afdøde donorer: 188
Antal nyretransplantationer fra levende donorer: 53

Antal nye patienter på venteliste: 314

Antal patienter aktive på venteliste: 441
Antal personer registreret i Donorregisteret: 1.061.641**

 

De opgivne tal er for 1. januar til 1. oktober 2018.

* Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Fra 2016 er Scandiatransplants definition på en actual donor: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 76 donorer i 1. - 3. kv. 2018 fik:

  • 12 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 64 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)

** Pr. 1. oktober 2018

Kilde: Scandiatransplant, Donorregisteret

 

Tabellen viser på hvilke hospitaler, der har været organdonorer* i 1. halvår 2018

Donorhospital 1. kv. 2. kv 3. kv 4. kv 2018
Rigshospitalet 8 6 3   17
AUH, NBG 6 5 3   14
AUH, Skejby 3 1 1   5
AAUH Aalborg 3 1 3   7
OUH, Odense 5 9 7   21
Hillerød 1 0 1   2
Horsens 1 0 0   1
OUH, Svendborg 1 1 0   2
Slagelse 0 1 0   1
Nykøbing Falster 0 1 0   1
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 0 1 1   2
Sygehus Lillebælt, Kolding 0 0 1   1
Holbæk Sygehus 0 0 1   1
Regionshospital Nordjylland, Hjørring 0 1 0   1
Ialt 28 27 21   76

 

Kilde: Scandiatransplant

* Fra 2016 er Scandiatransplants definition på en actual donor: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 76 donorer i 1. - 3. kv. 2018 fik:

  • 12 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 64 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)


I tabellen kan man se, på hvilke hospitaler organdonorerne har været. Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Hospitaler, der ikke har haft organdonorer i 1. - 3. kv. 2018, fremgår ikke af tabellen.

Tabellen viser på hvilke hospitaler, der har været organdonorer* i 1. kv. 2018. 

Donorhospital 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2018
Rigshospitalet 8       8
AUH, NBG 6        6
AUH, Skejby 3       3
AAUH, Aalborg 3          3   
OUH, Odense 5        5
Hillerød 1        1
Horsens 1       1
OUH, Svendborg 1       1
I alt  28       28

Kilde: Scandiatransplant

* Fra 2016 er Scandiatransplants definition på en actual donor: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 28 donorer i 1. kv. 2018 fik:

  • 6 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 22 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)


I tabellen kan man se, på hvilke hospitaler organdonorerne har været. Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Hospitaler, der ikke har haft organdonorer i 1. kv. 2018, fremgår ikke af tabellen.