3. kvartal 2023 Tal 2022 Tal 2013-2022 4.-del---Tal-Europa.png


Tal for året 2022

I 2022 var der i Danmark 84 afdøde donorer, hvor der var givet samtykke til organdonation, donor var vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt.

Scandiatransplant har fra og med 2016 defineret en "actual donor" som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. 

Ud af de 84 afdøde donorer i 2022, blev der udtaget og transplanteret et eller flere organer fra 82 af donorer ("utilized donors"). 


Transplantationer i 2022

338 patienter fik i 2022 ét eller flere organer transplanteret fra danske og udenlandske donorer. 

 

Afdøde organdonorer fordelt på hospitaler

Tabellen viser, antallet af afdøde organdonorer fordelt på hospitaler og regioner.

Hospital  Afdøde organdonorer i 2022
Rigshospitalet + øvrige hospitaler i Region Hovedstaden  32
Odense Universitetshospital  15
Øvrige hospitaler i Region Syddanmark  4
Aarhus Universitetshospital  18
Aalborg Universitetshospital + øvrige hospitaler i Region Nordjylland  15
I alt  84

Alder på donorerne

Tabellen viser andelen af afdøde donorer fordelt på aldersgrupper. De ældste donorer var 88 år i 2022.


Donorernes køn

Ud af de i alt 84 organdonorer i 2022 var 42 af dem mænd og 42 af dem kvinder. 


Ventelister

Grafikken viser antal patienter på venteliste til et organ og antallet af transplanterede i 2022.

Kilder:

  • Scandiatransplant, opgjort primo januar 2023 
  • Transplantationscentrene ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, primo januar 2023
  • Organdonorregistret, Sundhedsdatastyrelsen, opgjort per 31. december 2022. Find flere tal fra Organdonorregistret på vores befolkningsrettede hjemmeside.