Tal for året 2021

I 2021 var der i Danmark 105 afdøde donorer, hvor der var givet samtykke til organdonation, donor var vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt.

Scandiatransplant har fra og med 2016 defineret en "actual donor" som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. 

Ud af de 105 afdøde donorer i 2021, blev der udtaget og transplanteret et eller flere organer fra 101 af donorer ("utilized donors"). 


Transplantationer i 2021

348 patienter fik i 2021 ét eller flere organer transplanteret fra danske og udenlandske donorer. 

 

Afdøde organdonorer fordelt på hospitaler

Tabellen viser, antallet af afdøde organdonorer fordelt på hospitaler og regioner.

Hospital  Afdøde organdonorer i 2021
Rigshospitalet  41
Øvrige hospitaler i Region Hovedstaden  3
Region Sjælland 6
Odense Universitetshospital  22
Øvrige hospitaler i Region Syddanmark  4
Aarhus Universitetshospital  16
Øvrige hospitaler i Region Midtjylland  1
Aalborg Universitetshospital  12
I alt  105

Alder på donorerne

Tabellen viser andelen af afdøde donorer fordelt på aldersgruppe. Den ældste donor var i 2021 83 år gammel.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.


Donorernes køn

Ud af de i alt 105 organdonorer i 2021 var 60 af dem mænd og 45 af dem kvinder. 


Ventelister

Grafikken viser antal patienter på venteliste til et organ og antallet af transplanterede i 2021.

 

Kilder:

  • Scandiatransplant, opgjort primo januar 2022 
  • Transplantationscentrene ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, primo januar 2022
  • Organdonorregistret, Sundhedsdatastyrelsen, opgjort per 31. december 2021. Find flere tal fra Donorregistret på vores befolkningsrettede hjemmeside.