Tal 3. kvartal 2021 Tal: 2020 Tal: 2010-2020

Tal for året 2020

I 2020 var der i Danmark 124 afdøde donorer, hvor der var givet samtykke til organdonation, donor var vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt.

Scandiatransplant har fra og med 2016 defineret en "actual donor" som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. 

Ud af de 124 afdøde donorer i 2020, blev der udtaget og transplanteret et eller flere organer fra 121 af donorer ("utilized donors"). 

Donorer og transplantationer i 2020


Transplantationer i 2020

403 patienter fik i 2020 ét eller flere organer transplanteret fra danske og udenlandske donorer. 

Organer der  er blevet transplanteret

 

Afdøde organdonorer fordelt på hospitaler

Tabellen viser, antallet af afdøde organdonorer fordelt på hospitaler og regioner.

Hospital  Afdøde organdonorer i 2020
Rigshospitalet  35
Øvrige hospitaler i Region Hovedstaden  3
Region Sjælland 4
Odense Universitetshospital  34
Øvrige hospitaler i Region Syddanmark  6
Aarhus Universitetshospital  27
Øvrige hospitaler i Region Midtjylland  1
Aalborg Universitetshospital  14
I alt  124

Alder på donorerne

Tabellen viser andelen af afdøde donorer fordelt på aldersgruppe. Den ældste donor var i 2020 85 år gammel.

Andel af donorer fordel efter alder


Donorernes køn

Ud af de i alt 124 organdonorer i 2020 var 62 af dem mænd og 62 af dem kvinder. 

Donorer fordelt på køn


Ventelister

Grafikken viser antal patienter på venteliste til et organ og antallet af transplanterede i 2020.

Ventelisten 2020

Kilder:

  • Scandiatransplant, opgjort primo januar 2021 
  • Transplantationscentrene ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, primo januar 2021
  • Organdonorregistret, Sundhedsdatastyrelsen, opgjort per 31. december 2020. Find flere tal fra Donorregistret på vores befolkningsrettede hjemmeside.