Best Practice for organdonation Tal 2009-2019 4.-del---Tal-Europa.png

Tal for året 2019

I 2019 var der i Danmark 102 afdøde donorer, hvor der var givet samtykke til organdonation, donor var vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt.

Scandiatransplant har fra og med 2016 defineret en "actual donor" som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. 

Ud af de 102 afdøde donorer i 2019, blev der udtaget og transplanteret et eller flere organer fra 100 af donorer ("utilized donors"). Uventet fund af cancer i forbindelse med donoroperationen var den hyppigste årsag til, at organer ikke kunne anvendes til transplantation. 

Organdonorer mv 2019.png


Transplantationer i 2019

395 patienter fik i 2019 ét eller flere organer transplanteret fra danske og udenlandske donorer. 308 patienter blev transplanteret med organer fra afdøde donorer, og 87 patienter blev transplanteret med nyrer fra en levende donor.

Transplantationer-2018 ny.png


Antal donorer fordelt på hospitaler

Tabellen viser, hvilke hospitaler der har haft organdonorer i 2019.

     

Antal donorer på hospitalerne 2019 ny.png


Alder på donorerne

Tabellen viser andelen af afdøde donorer fordelt på aldersgruppe. Halvdelen af donorerne var over 60 år i 2019. Den ældste donor var 92 år gammel.

Alder på donorerne i 2019 ny.png


Donorernes køn

Ud af de i alt 102 organdonorer i 2019 var 52 af dem mænd og 49 af dem kvinder. 

Donorernes køn 2019.png


Ventelister

477 patienter stod på venteliste til et organ i 2019, mens det tal var nede på 418 patienter ved årets udgang. 

 

Ventelistens udvikling i 2019

Kilder:

  • Scandiatransplant, opgjort primo januar 2020 
  • Transplantationscentrene ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, primo januar 2020
  • Organdonorregistret, Sundhedsdatastyrelsen, opgjort per 31. december 2019. Find flere tal fra Donorregistret på vores befolkningsrettede hjemmeside.