3. kvartal lille orange.png 4.-del---Tal-2007-2017.png 4.-del---Tal-Europa.png

 

Tal: 1.-3. kvartal 2019

I de første tre kvartaler 2019 (fra 1. januar til og med 30. september 2019) var der i Danmark i alt 78 afdøde donorer. 

Scandiatransplant definerer en donor som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. Alle 78 donorer i de tre første kvartaler af 2019 er "utilized donors", hvilket betyder at de alle har fået udtaget mindst ét organ til transplantation.

 

Antal-donorer-3. kvartal 2019.png


Antal donorer fordelt på hospitaler

Tabellen viser hvilke hospitaler, der har haft organdonorer i de tre første kvartaler af 2019. Hospitaler, der ikke har haft organdonorer i de tre første kvartaler af 2019, fremgår ikke af tabellen.

Donorhospital 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2019
Rigshospitalet 6 4 9   19
Aarhus Universitetshospital, Intensiv Nord 2 5 3   10
Aarhus Universitetshospital, Intensiv Øst 2 2 1   5
Aalborg Universitetshospital 2 4 4   10
Odense Universitetshospital 5 5 9   19
Sygehus Lillebælt, Kolding 3 2 0   5
Slagelse Sygehus 1 0 0   1
Odense Universitetshospital, Svendborg 1 0 0   1
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 1 1 1   3
Bispebjerg Hospital 1 0 0   1
Regionshospitalet Horsens 0 1 0   1
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 0 1 2   3
I alt 24  25  29   78

 

Kilder: