Dansk Center for Organdonation har kursustilbud på alle niveauer til læger og sygeplejersker. Vi tilbyder desuden skræddersyet undervisning på den enkelte afdeling.

Grundkursus i Organdonation
Tag grundkurset og få grundlæggende viden om organdonationsforløbet. 

Grundkursus i donoroperationen
Grundkursus med fokus på sygepleje under donoroperationen.

Grundkursus i Organdonation for Neurologer
Grundkurset i Organdonation for Neurologer giver de nødvendige kompetencer til at indgå i organdonationsforløb.

EDHEP - Kommunikation med pårørende
Samtaletræning i samtalen med de pårørende om hjernedød og organdonation.

Kursus i behandlingen af den ustabile donor
Simulationstræning i behandlingen af den ustabile donor og problemstillinger i forbindelse med inkarceration.

kursuskalender-.png
Få overblik over alle Dansk Center for Organdonations kurser i år i kursuskalenderen.