Landets donationsansvarlige nøglepersoner og ledelser mødtes 18.-19. januar til årsmøde på Trinity Hotel og Konference Center.

Årsmødet 2017 bød blandt andet på nøglepersonsundervisning i monitorering, indlæg med praktiske eksempler fra klinisk praksis, tema om anonym donation fra levende donorer og evaluering af Danmarks første Organdonationsdag.

Dansk Center for Organdonation og Dansk Transplantations selskab afholdt desuden et velbesøgt symposium om donation efter hjertedød med oplægsholdere fra Norge og England, der fortalte om deres erfaringer.

Som afslutning på de to dage præsenterede læger og sygeplejersker fra landets neurointensiv afdelinger forskellige projekter i forhold til Best Practice og kommunikation med pårørende.