Dansk Center for Organdonation har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen opdateret pjecen til pårørende, som forklarer hjernedøden og beskriver muligheden for organdonation. Vi anbefaler, at pjecen udleveres til pårørende, når organdonation bliver en mulighed.

   

Folder til pårørende om organdonation og hjernedød

Klik og læs pjecen

Besvarer spørgsmål

At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for. I sådan en situation kan det være vanskeligt at forholde sig til en masse information.

Pjecen forsøger derfor på en enkel måde at besvare nogle af de spørgsmål, der kan opstå hos pårørende, når organdonation bliver en mulighed. Den kan både være brugbar på hospitalet, men også når den pårørende er kommet hjem, hvor nye spørgsmål kan melde sig.

Bygger på viden og erfaringer

Opdateringen af pjecen har taget udgangspunkt i erfaringer fra pårørende, som selv har stået i situationen, samt viden fra sundhedsfaglige eksperter på området. 

Pjecen er blevet opdateret med bl.a. nærmere information om tiden på hospitalet, og om de tilbud, som den pårørende tilbydes efter at være kommet hjem. Derudover indeholder pjecen information om forskning i forbindelse med organdonation samt unges mulighed for selv at tage stilling til organdonation.

Pjecen kan fx bruges til:

  • at forklare de pårørende, hvordan et forløb med organdonation foregår,
  • at finde formuleringer på, hvordan fx hjernedød, spinalreflekser eller mulighederne for afsked kan forklares,
  • at give de pårørende med hjem og læse i, da det kan være svært at huske alle informationer efterfølgende.

Pjecen er et supplement til samtalerne mellem sundhedsprofessionelle og de pårørende.

Sendes ud i løbet af efteråret

Sundhedsstyrelsen sender folderen ud til alle intensivafdelinger
i løbet af efteråret.

Pjecen ligger dog allerede nu klar i National Guideline for Organdonation (punkt 5), hvorfra det er muligt at printe den.