Danmark kan komme på niveau med de bedste lande i Europa, nu hvor et bredt politisk flertal har besluttet at indføre donation efter cirkulatorisk død i Danmark fra 2020. Internationale erfaringer og forbedret teknologi betyder, at der fagligt er grundlag for at indføre proceduren, som ligesom i andre lande forventes at kunne øge antallet af donorer. 

Donation efter cirkulatorisk død (DCD)

Solid erfaring i udlandet

“Her er tale om en procedure, der er indført i mange europæiske lande. Det er samtidig et tiltag, som vi ved fra udlandet, for alvor kan være med til at give flere mennesker muligheden for at donere og hermed øge antallet af organdonorer,”fortæller Helle Haubro Andersen, centerleder i Dansk Center for Organdonation.

Dansk Center for Organdonation udgave i 2018 en rapport med anbefalinger til, hvordan organdonation efter cirkulatorisk bør praktiseres i Danmark. Rapporten er udarbejdet sammen med en arbejdsgruppe, der består af fagfolk fra hele landet inden for både organdonation og transplantation.

Anbefalingerne i rapporten bygger på erfaringer og undersøgelser fra de mange lande, hvor denne måde at donere på allerede praktiseres som et supplement til donationer fra hjernedøde.

På baggrund af erfaringer fra udlandet vurderer arbejdsgruppen, at indførslen af donation efter cirkulatorisk død i Danmark kan øge antallet af donorer med 20-40%.

Kan komme på niveau med de bedste lande i Europa

“Når vi i Danmark får mulighed for at tilbyde donation efter cirkulatorisk død, så vil det øge antallet af organer til transplantation så meget, at vi kommer på niveau med de bedste lande i Europa,” siger Helle Haubro Andersen.

Grafen nedenfor viser antallet af donorer pr. mio. indbyggere i Europa og fordelingen mellem hjernedøde donorer og DCD-donorer, som den ser ud i dag.

Hvad betyder det for mig som borger?

For de danskere, som har et ønske om at donere deres organer, når de dør, betyder det, at der nu er en større mulighed for rent faktisk at blive organdonor.

Lægerne vil vurdere om organdonation er en mulighed, og hvordan donationsforløbet skal foregå.

Organdonorregistret kan du altid tilkendegive eller ændre, om du ønsker at donere dine organer.

Graf: Antal DCD-donorer og hjernedøde donorer pr. mio. indbyggere fordelt på europæiske lande i 2018

 

DCD donorer i Europa

Den orange søjle viser antallet af DCD-donorer pr. mio. indbyggere. Den blå søjle viser antallet af hjernedøde donorer pr. mio. indbyggere. Når donation efter cirkulatorisk død indføres i Danmark, forventes det at kunne øge det samlede antal af donorer. Kilde: Newsletter Transplant, EDQM, vol. 23, 2018