Vi har samlet information, rapporter og links om processen med indførsel af donation efter cirkulatorisk død (DCD) her på hjemmesiden, så du løbende kan følge med i processen.

Klik her og gå videre til en samlet side for DCD-processen i Danmark.

Nyt på siden: Sammendrag fra en national workshop

Vi har netop opdateret siden med et sammendrag af diskussioner og indsigter fra en national workshop om DCD, som Dansk Center for Organdonation afholdte i september 2019.

Her finder du også alle oplægsholdernes oplæg og relevante links.

Derudover finder du på siden bl.a.:

  • En rapport om DCD: Donation efter Cirkulatorisk Død – vurdering af grundlaget i Danmark (2018)
  • En tidslinje for nationale møder og rapporter om DCD i Danmark

DCD - status lige nu

I 2019 besluttede et politisk flertal, at det fra 2020 skal være muligt at tilbyde DCD i Danmark. DCD forventes at blive etableret i regi af specialeplanlægningen, og Sundhedsstyrelsen har i november 2019 indkaldt de relevante faglige miljøer, som skal diskutere og nå til enighed om procedurer for DCD i Danmark.