115 donationsansvarlige læger, sygeplejersker og deres afdelingsledelser deltog i Dansk Center for Organdonations Årsmøde den 16. - 17. januar. På programmet var flere spændende indlæg som opfordrede til erfaringsudveksling, vidensdeling og faglige diskussioner.

Se programmet og præsentationerne fra i år

Dialog og vidensdeling

"Alle som gerne vil og kan donere deres organer, når de dør på hospitalet, skal have mulighed for det." Således indledte Helle Haubro Andersen, centerleder ved Dansk Center for Organdonation Årsmødet 2019 med det nationale mål for organdonation.

I år satte programmet bl.a. fokus på samarbejdet om donerer på tværs af hospitalet med erfaringer fra donationsforløb med neurologiske patienter, formidlet af Ole Pedersen, overlæge, Intensivafdelingen V, Odense Universitetshospital.

Årsmødet gav også anledning til dialog om donorpotentialet på hospitalerne.  Donationsansvarlig læge i DCO og overlæge på Neurokirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital Preben Sørensen præsenterede nye tal, der belyste indlæggelserne af mulige donorer på intensivafdelingerne i Aarhus og Aalborg.

 

Omsorg for pårørende

Pårørendeområdet er i konstant udvikling og har været et fast emne på årsmøderne de sidste seks år, og dette år var ingen undtagelse.

Hospitalspræsten Ruth Østergaard fra Aalborg Universitetshospital fortalte om præstens rolle i donationsforløb og om vigtigheden af ritualer, når mennesker er i krise.

Indlægget havde også fokus på de stærke følelser, der kan være i spil under et donationsforløb, og Ruth Østergaards erfaringer rørte flere af deltagerne.

 

Ses vi næste år?

Dansk Center for Organdonation afholder Årsmøde d. 14. – 15. januar i 2020. Vær opmærksom på, at det næste år er fra tirsdag til onsdag.