En bred politisk aftale om at indføre donation af organer efter cirkulatorisk død (hjertedød), giver flere danskere, som ønsker det, mulighed for at donere deres organer, når de dør.

 

Mennesker.jpeg

20-40% flere donorer

Det forventes, at proceduren, hvor man kan donere, efter man er erklæret cirkulatorisk død, på sigt vil øge antallet af donorer med yderligere 18-35 donorer om året.

"Vi ved, at mange danskere er positive overfor organdonation. Nu får flere mulighed for at donere deres organer, hvis de ønsker det," fortæller Helle Haubro Andersen, centerleder i Dansk Center for Organdonation.

Indføres tidligst i 2020

Det er endnu ikke besluttet, hvordan DCD skal praktiseres og på hvilke hospitaler.

DCD etableres i regi af specialeplanlægningen, og Sundhedsstyrelsen indkalder nu de faglige miljøer, så arbejdet kan igangsættes.

Partierne har aftalt, at der skal iværksættes en informationsindsats, inden DCD indføres.

Efter planen kan DCD-proceduren praktiseres fra starten af 2020, når specialeplanen er blevet revideret.

Donation efter cirkulatorisk død (DCD)

Siden hjernedødskriteriet blev indført i 1990 har man i Danmark udelukkende kunne donere sine organer, hvis man bliver erklæret hjernedød. I 2018 donerede 100 danskere deres organer efter at være erklæret hjernedøde.

Der er dog den gruppe af patienter, som dør på hospitalet af deres store skade i hjernen, men hvor hjertet stopper, før de rent klinisk kan erklæres hjernedøde. Med indførslen af DCD vil nogle af disse patienter fra 2020 kunne komme til at donere alligevel.

Ligesom ved donation efter hjernedød kan organdonation kun komme på tale, når videre behandling er udsigtsløs, og når der er givet samtykke fra den afdøde eller de pårørende.

Få mere faglig indsigt i DCD her.

Respekt for sundhedspersonalets arbejde og de pårørendes afsked

"I dag har I på hospitalerne stort fokus på at skabe tid og plads til afsked, sådan at organdonation foregår med respekt og ordentlighed overfor både den afdøde og de pårørende, der er en del af forløbet. Det vil ikke ændre sig med indførslen af DCD, hvor de pårørende stadig vil have tid og mulighed for at sige farvel", siger centerleder i Dansk center for Organdonation, Helle Haubro Andersen. 

Dansk Center for Organdonation arbejder tæt sammen med alle landets hospitaler og intensivafdelinger, hvor organdonation kan finde sted. Centret udbyder blandt andet kurser for sundhedspersonale, som arbejder med organdonation og har udarbejdet en National Guideline og Best Practice for Organdonation.

"Vi vil følge implementeringen af DCD tæt og fortsat arbejde for at understøtte sundhedspersonalets arbejde bedst muligt i deres arbejde med organdonation og pårørende" fortæller Helle Haubro Andersen. 

Læs mere om DCD i Dansk Center for Organdonations rapport:

DCD: Donation efter cirkulatorisk død – Vurdering af grundlaget i Danmark.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.