Scandiatransplant fejrede i sidste uge sit 50-års jubilæum i Aarhus, og vi i Dansk Center for Organdonation var glade for at være med.

Scandiatransplant.png

Siden 1969 har Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, og fra 2017 Estland, samarbejdet om at udveksle organer: Hvis en patient akut har brug for et nyt organ, eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i samme land. 

2.000 transplantationer om året i Norden

Scandiatransplant er en sammenslutning af de hospitaler, som udfører organtransplantation, og organisationens kontor har gennem alle årene ligget i Aarhus. Over 50.000 patienter har siden Scandiatransplants begyndelse fået en organtransplantation i de nordiske lande, og i øjeblikket udføres ca. 2000 organtransplantationer i Norden hvert år.

Om Scandiatransplant

Scandiatransplant organiserer udvekslingen af organer mellem Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og Estland. Organisationen dækker dermed en population på ca 28,2 millioner indbyggere. Baggrunden for Scandiatransplant er, at befolkningen i hvert af landene er for små til at sikre, at donororganer bliver udnyttet optimalt og til at sikre organer til patienter med akut behov for transplantation eller med mange antistoffer eller sjældne vævstyper.