Banner-akutmodtagelser.gif

Dansk Center for Organdonation peger i samarbejde en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra landets akutmodtagelser, neurokirurgiske og neurointensive afdelinger på 10 initiativer, som skal gennemføres i akutmodtagelserne og Traumecentret. Formålet er at sikre opmærksomhed i landets akutmodtagelser på, at patienter med cerebrale skader, som kan være mulige organdonorer, overflyttes til intensivafdelingerne.

10 initiativer

Opgaven i akutmodtagelserne er at sikre, at patienterne bliver overført til en intensivafdeling, hvor patientens behandlingsniveau og muligheden for organdonation vurderes.

Overordnet handler initiativerne om at skabe en organisation i akutmodtagelsen, som sikrer ledelsesforankring af indsatsen, procedurer for samarbejdet om overflytning, vedvarende undervisning af personalet og monitorering i akutmodtagelserne af overflytninger. 

Akutmodtagelserne udpeger ressourcepersoner

Alle akutmodtagelser udpeger en eller flere ressourcepersoner, som skal have ansvar for, at indsatsen bliver gennemført i de enkelte akutmodtagelser.

Startskuddet går i uge 41 til Organdonationsdagen

Akutmodtagelserne sætter fokus på indsatsen i forbindelse med den årlige Organdonationsdag lørdag den 12. oktober og i hele uge 41, hvor der i forvejen er stor opmærksomhed på dialog om organdonation på hospitalet og i befolkningen.

Samarbejde om overflytningerne

Dansk Center for Organdonation mødes hvert år med intensivafdelingerne og ressourcepersoner fra andre afdelinger om indsatsen på organdonationsområdet. Akutmodtagelserne inviteres i år med til møderne for at styrke samarbejdet om overflytningerne.

Læs og download rapporten

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.