Hvordan kan man målrettet arbejde med at forbedre samtalerne med pårørende til organdonorer, så man hjælper dem med at tage stilling til organdonation på et velovervejet og oplyst grundlag? Og hvordan kan man øge opmærksomheden på potentielle donorer i afdelingen, så flere får muligheden for at donere deres organer? 

Det har afdelinger på de tre universitetshospitaler i København, Odense og Aalborg samt på Regionshospitalet Viborg iværksat projekter omkring for at styrke best practice i afdelingerne. Projekterne og deres resultater kan du læse nærmere om her og i den opdaterede udgave af Håndbog i Implementering af Best Practice for Organdonation på side 74-81

   

Læs om projekterne i Håndbogen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Fokus på samtalerne med de pårørende

Omdrejningspunktet for universitetshospitalernes projekter var at forbedre samtalerne med de pårørende om hjernedød og organdonation. For eksempel implementerede neurointensiv afdeling på Odense Universitetshospital et Action Card for best practice i kommunikationen med de pårørende og en spørgeguide til de opfølgende samtaler. 

Efter projekterne nu alle er blevet afsluttet, har afdelingerne fået øget fokus på strukturen i og dokumentationen af kvaliteten i samtalerne med de pårørende til gavn for både personale og de pårørende. Projekternes forskellige redskaber som fx Action Cards er blevet en del af afdelingernes faste arbejdsgange og er med til at sørge for, at best practice følges.

Større opmærksomhed på potentielle organdonorer

På Regionshospitalet Viborg havde man fokus på at øge kendskabet til og brugen af Action Card for Donordetektion. Derudover ville man også øge opmærksomheden på at få kontaktet transplantationscentret ved potentielle donorer, sådan at alle, der kan og vil donere deres organer, også får muligheden for det.

Dette projekt havde også god effekt og fik øget både kendskabet til Action Cardet såvel som afdelingens kontakt til transplantationscentret. I 2017 kontaktede personalet i Viborg transplantationscentret om alle potentielle organdonorer og opfyldte dermed den nationale målsætning på mindst 95 %.