I 2018 kunne Dansk Center for Organdonation fejre 10 års jubilæum. Der er i løbet af årene sket en stor udvikling på organdonationsområdet, som du her kan læse mere om.

   

Læs også vores jubilæumshæfte

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Du kan i vores jubilæumshæfte få et nærmere indblik i Dansk Center for Organdonations arbejde de sidste 10 år. Hæftet består af interviews med de personer, vi arbejder med og for.

2008 - Et nationalt center

Dansk Center for Organdonation indvies i 2008 som det nationale videnscenter for organdonation fra afdøde i Danmark.

2009 - Udrykningsfunktion og undervisning

DCO etablerer en national udrykningsfunktion, hvor specialister står klar til at rykke ud med faglig støtte i alle donationsforløb. Samme år etablerer DCO flere undervisningstilbud til både læger og sygeplejersker.

2011 - Målsætninger sætter rammen

Folketinget vedtager i 2011 en national målsætning om at styrke organdonationsområdet i Danmark og DCO’s arbejde.

2012 - Pårørendes erfaringer som fundament

DCO inddrager pårørendes erfaringer med donationsforløb i undervisningen af sundhedspersonale og lancerer et komplet website med undervisningsmateriale, som du i dag finder på www.organdonation.dk/undervisning

2014 - Handlingsplan vedtages

Størstedelen af Folketingets partier vedtog i 2014 Den Nationale Handlingsplan for Organdonation. Handlingsplanen blev en katalysator for området, og i dag er de fleste af dens initiativer gennemført

2015 - Donorer udenfor intensiv og oplysning i befolkningen

DCO offentliggør en undersøgelse af donorpotentialet præ-hospitalt og på et dansk universitetshospital. Sundhedsstyrelsen udsender herefter anbefalinger til landets hospitaler om at optimere anvendelsen af donorpotentialet.

Samme år fik DCO også til opgave at oplyse den danske befolkning om organdonation og har nu ansvaret for organdonor.dk og sociale medier samt besvarer henvendelser fra borgere. DCO samarbejder med Sundhedsstyrelsen og en række patientforeninger om oplysningsarbejdet.

2016 - National Guideline for Organdonation

Guidelinen lanceres både som app og i webversion som et praktisk hjælpeværktøj til personalet på alle landets intensivafdelinger.

2017 - Donation efter cirkulatorisk død

DCO faciliterede en national arbejdsgruppe, som i en rapport afdækker mulighederne for donation efter cirkulatorisk død i Danmark. Rapporten er nu afleveret til Sundhedsstyrelsen, som vil give en tilbagemelding på den videre proces.

2018 - Langsigtede strategier

DCO arbejder med nye langsigtede strategier på både de neurologiske afdelinger og i akutmodtagelserne, der skal sikre at alle, der kan og vil donere deres organer, når de dør på hospitalet, får mulighed for det.

DCO lancerer for første gang en oplysningskam­pagne til befolkningen. Der er i de kommende år afsat midler til, at centret kan gennemføre flere oplysningsindsatser.