Rekommandationen er revideret

Neuroanæstesiudvalget under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin har i samarbejde med Dansk Transplantationsselskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Center for Organdonation (DCO) revideret Rekommandationen – donorpleje på intensivafdelingen.

National Guideline er opdateret med de nye anbefalinger i Rekommandationen.

De væsentligste ændringer er:

 • Afsnittet om børn er opdateret, særligt i forhold til håndtering af apnøtesten
 • v. vejledningerne er opdaterede
 • Anbefalingerne vedrørende monitorering er ændrede i forhold til CVP samt frekvensen af blodprøvetagning
 • Anbefalingerne vedrørende tilførsel af thyreoideahormon er ændrede
 • Anbefalingerne vedrørende Methylprednisolon er ændrede
 • Afsnittet om hypertension og sympatisk storm er udvidet og indeholder nu også Nitroglycerin infusion som et sidste valg.
 • Anbefalingerne ved hypotension er ændrede og Dopamin anbefales ikke længere
 • Anbefalingerne ved diabetes insipidus er ændrede
 • Anbefalingerne omkring temperaturregulation er ændrede
 • De pulmonale anbefalinger er opdaterede, både generelt og ved den potentielle lungedonor
 • Der er tilføjet et afsnit, som samler de supplerende undersøgelser
 • Flowchartet for organdonation er opdateret
 • Actioncardet er opdateret så det følger den reviderede rekommandation