Hjernedødsudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab har opdateret vejledningen til brug ved diagnosticering af hjernedød.


Ændringerne vedrører alene praksis, hvor der er behov for at supplere den kliniske hjernedødsundersøgelse med 4-kars angiografi. Følgende præciseres:

  • I de forløb hvor 4-kars angiografi viser opløb, og derfor må gentages én eller flere gange, skal den kliniske hjernedødsundersøgelse ikke gentages.
  • Både den kliniske hjernedødsundersøgelse og 4-kars angiografien skal foretages på samme hospital.
  • Den endelige dokumentation af den samlede hjernedødsundersøgelse skal udfærdiges af den neuro-speciallæge, der har ansvaret for patienten på tidspunktet for afslutningen af 4-kars angiografien.

Se tjeklisten og vejledningen til diagnosticering af hjernedød i National Guideline (pkt. 7)