Årsrapporten 2020 for Organdonationsdatabasen er netop offentliggjort. Det er første gang Organdonationsdatabasen (ODD) kan præsentere resultater baseret på data fra det nye Landspatientregister (LPR3). 

Baggrund for rapporten
Gennem Organdonationsdatabasen indsamler Dansk Center for Organdonation  data på organdonationsområdet og offentliggør hvert år en Årsrapport. Formålet med databasen er at danne baggrund for intensivafdelingernes målrettede indsats på organdonationsområdet. Målsætningen er, at alle de patienter, som kan og vil donere deres organer, når de dør på hospitalet, skal have mulighed for det.

 

Læs Årsrapporten 2020