Digital kampagne

Med videoeannoncer på bl.a. facebook, snapchat og instagram, og annoncer på digitale nyhedssider, møder danskerne over de næste fire uger budskaber om organ­donation og vigtigheden i at tale sammen.

Kampagnens målgruppe
Kampagnen skal ramme den brede befolk­ning samt de unge mellem 15-17 år, som siden 2019 har haft mulighed for at registrere sig i Organdonorregistret

Kampagnens hovedbudskab
Hovedbudskabet er, at vi skal tale sammen om orgando­nation. Når vi taler sammen, undgår vi at efterlade vores pårørende i tvivl, ligesom samtalen også kan være med til at afklare ens egen tvivl.

Kampagnen er opstart til kommende information om DCD
Kampagnen her i 2020 er første del af en indsats, der skal gøre det nemt og tilgængeligt for danskerne, at forholde sig til organdonation samt vide, hvor de kan hente mere viden, hvis de ønsker det. Derfor leder kampagnen ind til hjemmesiden organdonor.dk.


Når Sundhedsstyrelsen sender de nationale anbefa­linger til donation efter cirku­latorisk død i offentlig høring, igangsætter Dansk Center for Organdonation næste del af informationsindsatsen.

Her vil vi have fokus på at vise danskerne ind på organdonor.dk, hvor de kan hente information om DCD, så det bliver gennem­sigtigt og tilgængeligt for danskerne at gå til, hvis de ønsker det.

Del vores julehjerte, dilemmaspil og quiz med dine kolleger
Fra uge 48 finder du sjove, nemme ”samtalestartere” på: Dansk Center for Organdonations hjemmeside. Hold øje med siden – der kommer mere indhold på i løbet af de kommende uger.

Du kan også følge kampagnen på facebook.com/organdonordk og på Instagram.