Corona banner.jpg

I Dansk Center for Organdonation (DCO) følger vi myndighedernes anvisninger i forhold til COVID-19 tæt og opdaterer løbende om ændringer i vores indsatser her på siden. I øjeblikket arbejder vi i DCO's sekretariat hjemmefra, og du kan fortsat kontakte os som normalt. Se oversigt over medarbejdere og kontaktinformationer.

Udsættelse af arbejdet med DCD i Danmark

Dansk Center for Organdonation deltager i den arbejdsgruppe, som Sundhedsstyrelsen har nedsat til at udarbejde nationale anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark. Arbejdsgruppen er i færd med at udarbejde en rapport med anbefalingerne. Oprindeligt skulle arbejdsgruppen have mødtes den 22. marts, hvorefter rapporten skulle sendes i høring. Sundhedsstyrelsen har indtil videre udskudt arbejdsgruppens møde til den 26. maj, hvor arbejdsgruppen i stedet vil drøfte høringsudkastet og lægge en ny tidsplan for den offentlige høring.

Læs mere om arbejdet med DCD i Danmark.

Alle møder frem til udgangen af maj er aflyst

Som en del af vores tætte samarbejde med landets hospitaler om organdonationsindsatsen i Danmark afholder vi normalvis flere møder med især jer ansatte på landets intensivafdelinger. Intensivafdelingerne er under høj belastning i forbindelse med corona-smitten, og vi har derfor valgt at aflyse alle fysiske møder frem til udgangen af maj indtil videre. Møder i juni og juli giver vi således senere en status på. 

Alle kurser frem til juli er aflyst

Vi har valgt at aflyse alle vores kurser frem til juni. De aflyste kurser er:

Alle, der har tilmeldt sig kurserne, får direkte besked om aflysningen og om evt. mulighed for senere afholdelse.

Se en oversigt over centrets kurser.