OBS: mødet er udsat til en endnu ikke fastsat dato. Klik her for at læse nærmere.


Mandag d. 2. oktober kl. 15.00-18.00 afholder Dansk Center for Organdonation et nationalt møde, hvor retningslinjerne for en eventuel genindførelse af donation efter hjertedødskriteriet skal diskuteres - og vi har brug for jeres faglige viden og synpunkter!

Møde om DCD udsat

I januar afholdte Dansk Center for Organdonation og Dansk Transplantationsselskab et symposium med over 150 deltagen­de læger og sygeplejersker om orgando­nation efter hjertedødskriteriet – Donation after Circulatory Death (DCD). Efter symposiet udsendte Dansk Center for Organdonation en afrapportering, hvori du kan læse en introduktion til DCD-området og om den viden og de erfaringer, der blev igangsat på symposiet.

Efter symposiet nedsatte Dansk Center for Organdonation en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra donations-og transplantationsafdelinger til at forberede et oplæg til fælles retningslinjer på området i Danmark.  

 

Vi har brug for din viden

Mandag den 2. oktober fremlægger arbejdsgruppen et udkast til, hvad retningslinjerne bør indeholde. Vi håber, at mange fra landets donations- og transplantationsafdelinger vil komme og bidrage med viden og synspunkter i drøftelserne af retningslinjerne. 

Hvad skal diskuteres?

På mødet vil arbejdsgruppen fremlægge et udkast til retningslinjerne, hvorefter indholdet vil blive drøftet i fælleskab. Arbejdsgruppens udkast indeholder en introduktion til DCD-området, en redegørelse af de udenlandske erfaringer med DCD og udkast til retningslinjer i for­hold til behandlingsophør, donationsforberedende indgreb og dødsdiagnostikken. Sigtet er, at retningslinjerne er endeligt på plads ved årets udgang.