Dansk Center for Organdonation udkommer med en afrapportering fra et Symposium om Donation efter Hjertedød, som Dansk Transplantationsselskab og Dansk Center for Organdonation afholdt i januar 2017. Målet er, at de faglige diskussioner, om eventuel indførsel af donation efter hjertedød i Danmark, tager afsæt i den viden og de diskussioner, som blev igangsat på symposiet.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

I afrapporteringen finder du blandt andet:

  • Den gældende lovgivning på området i DK
  • Flowskema over et DCD-forløb
  • Donordetektion og konstatering af død
  • Pårørende og DCD
  • Donoroperationen og recipienterne
  • Befolkningens holdning
  • Juridiske, faglige og etiske opmærksomhedspunkter i en dansk kontekst.
  • Alle oplægsholdernes præsentationer

Flere og flere lande indfører donation efter hjertedød

Stadigt flere lande indfører donation efter hjertedød – også kaldet Donation after Circulatory Death (DCD). Senest Norge, som netop nu indfører DCD for at imødekomme behovet for organer til patienter på venteliste.

Et behov, som pt. – heller ikke i Danmark – bliver opfyldt med antallet af organer til transplantation fra hjernedøde donorer (DBD). I Norge forventer man, at DCD vil øge antallet af organdonorer med 10%.

Introduktion af DCD i en dansk kontekst

Med symposiet, som blev afholdt i forbindelse med Dansk Center for Organdonations Årsmøde for Donationsansvarlige læger og sygeplejersker i januar, introducerede vi relevante fagpersoner for den nyeste viden om donation efter hjertedød i Norden og Europa. 

Deltagerne til symposet var læger og sygeplejersker, der arbejder med organdonation og transplantation. Deltagerne stillede til symposet en række spørgsmål, der i rapporten er blevet samlet under punktet "Juridiske, faglige og etiske opmærksomhedspunkter til DCD i en dansk kontekst".