I løbet af efteråret afholder Dansk Center for Organdonation de årlige afdelingsmøder i landets samtlige intensivafdelinger. Fokus er i år best practice i afdelingernes egne donationsforløb.

Hver afdeling har inden mødet indsendt en case omkring et konkret donationsforløb i afdelingen, som på mødet vil blive gennemgået ud fra National Guideline for Organdonation. Formålet med møderne er at sætte fokus på, hvor afdelingen kan styrke kvaliteten i forløbene. Det gælder også forløb, som end ikke bliver startet, f.eks. ved henvendelse til transplantationscentret om en mulig donor.

På de afdelinger, som ikke har haft et donationsforløb det seneste år, er der fokus på at skabe dialog mellem nøglepersonerne, ledelsen og Dansk Center for Organdonation. Møderne koncentrerer sig om, hvordan ledelsen kan støtte op om tiltag, der er nødvendige for at organdonation bliver mulig i afdelingen. Det primære fokus vil her være på, hvordan man får identificeret donorer og kontakter transplantationscentret.