Europa-Kommissionen har netop opgjort resultaterne for indsatsen på organdonations- og transplantationsområdet i perioden 2008-2015. Her er Danmark fremhævet som et af de medlemslande, der har oplevet den højst procentmæssige stigning i transplantationer. Samlet set er antallet af transplantationer i EU steget med 17 %.

Flot stigning i antallet af donorer og transplanterede

Fra 2008 til 2015 er antallet af organdonorer i EU er steget med 21 %. I 2008 var der 12.000 organdonorer, og det tal var steget til 15.000 i 2015. Den flotte stigning skyldes blandt andet, at der har været 16 % flere afdøde donorer og 35 % flere levende donorer.  Som følge af stigningen i antallet af donorer er antallet af transplantationer steget med 17 %. Der blev i 2008 transplanteret 28.100 personer, hvor der i 2015 blev transplanteret 32.700 personer. Stigningen i transplantationer fordeler sig på 60 % flere nyrer, 24 % flere levere og 11 % flere hjerter.

Billede: udsnit af Infografik fra Europa-Kommission, december 2017. 

EUs handlingsplan for organdonation og transplantation

EU-medlemslandene har alle gennemført handlingsplanen "EU Action Plan Organs i 2009-2015". Målet med planen var at få antallet af transplantationer til at stige i alle medlemslande. Danmark er et af de medlemslande, der i perioden har haft den højeste procentmæssige stigning i transplantationer sammen med Finland, Kroatien, Ungarn, Tjekkiet, Letland, Slovenien, Bulgarien og Litauen. Samlet set har Spanien, Frankrig, Polen, Holland og Storbritannien klaret sig bedst. Dog har ikke alle medlemslande oplevet forbedringer. Raterne er faldet i Grækenland, Cypern og Tyskland. Den tyske transplantationsrate er faldet med hele 20 %.

Klik og læs nyheden fra Europa-Kommissionen, december 2017.