Dansk Center for Organdonation afholder grundkurser i hele landet.

Næste Grundkursus om Organdonation afholdes i Aarhus d. 10. marts 2016, kl. 8.00-16.15

Fristen for tilmelding er 22. januar 2016 NY frist!!

Du kan tilmelde dig via Dansk Center for Organdonations hjemmeside.