Scandiatransplants tal for 2015 viser det hidtil højeste antal organdonorer i Danmark. I 2015 steg antallet af afdøde patienter, der donerede deres organer til 87, svarende til en stigning på knap 10% i forhold til sidste år. Antallet af levende nyredonationer steg desuden til 119. Dette har betydet, at 393 patienter er blevet transplanteret i 2015 mod 357 i 2014.

Tallene viser, at man på hospitalerne har identificeret flere potentielle donorer, også i den ældre aldersgruppe. Antallet af afdøde donorer over 70 år er steget fra 6 i 2014 til 20 i 2015, hvilket svarer til mere end en tredobling, og ældste donor var 79 år.

Ud af de 87 afdøde donorer havde 22 selv tilkendegivet deres samtykke til organdonation. Det er en mindre stigning fra sidste år, men andelen af tilfælde hvor afdøde selv har tilkendegivet samtykke til organdonation, udgør stadig kun 25%. 

Se alle nøgletal for 2015