Dansk Center for Organdonation bød 20.-21. januar indenfor til Årsmøde for 130 nøglepersoner og deres ledelser. 

Deltagerne til årsmødet 2016 kunne blandt andet opleve Dr. Paul Murphy, der introducerede Best Practice i England. Dansk Center for Organdonation præsenterede også deres arbejde med at indstifte en årlig Organdonationsdag i oktober. I videoen kan du høre deltagerne på årsmødet fortælle, hvad de har oplevet:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvorfor siger transplantationscentrene nogle gange nej?

Er kræft en hindring for donation? Hvad med alder? Disse spørgsmål var til diskussion, da transplantationskoordinator Else Marie Tram stod i spidsen for en livlig paneldebat om frafald af donorer og organer. Panelet understregede, at eksempelvis en høj alder, ikke bør være en hindring for at kontakte transplantationscentret om en mulig donor.  

Det veloplagte panel havde hver især en specialistviden inden for henholdsvis hjerte-, lunge-, lever- og nyretransplantation. Panelet bestod af Lars Ilkjær, ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital, Bodil Brandt, overlæge på Rigshospitalet, Allan Rasmussen, overlæge på​ Rigshospitalet, og Claus Bistrup, overlæge på Odense Universitetshospital.

Undervisning i rekommandationer og guidelines

Nøglepersonuddannelsen er placeret på årsmødet. Uddannelsen består af i alt 5 moduler, og i år gennemgik vi 3. modul af uddannelsen, som er "Rekommandationer og guidelines", herunder Rekommandation for Behandling af Donorer. Vi blev også introduceret til principperne bag National Guideline samt Guideline for Kommunikation med pårørende. 

Årsmødet for Donationsansvarlige Nøglepersoner 2016 fandt sted på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia.

Årsmøde 2017

Vi afholder Årsmødet for Donationsansvarlige Nøglepersoner 18.-19. januar 2017. Vi åbner for tilmeldinger her på hjemmesiden i september måned.