Samarbejde med universitetshospitalerne

Dansk Center for Organdonation har i perioden medio 2015 – medio 2016 samarbejdet med de neurointensive og neurokirurgiske afdelinger om at igangsætte og gennemføre forbedringer ved hjælp af de forbedringsværktøjer, som I kan finde i håndbogen.

Afdelingernes erfaringer indgår som en del af eksemplerne fra praksis i håndbogen.

Jeres egne erfaringer med forbedringsprocesser

Når I selv får erfaringer med at implementere best practice i afdelingen, vil jeres erfaringer blive lagt ind i håndbogen, så andre intensivafdelinger kan blive inspirerede.