Dansk Center for Organdonation deltager sammen med læger, sygeplejersker og frivillige fra Info Teamet i år for første gang på Folkemødet på Bornholm.

DCO har en informationsstand, hvor man kan møde transplanterede og donorpårørende og få testet sin viden om organdonation. Vi vil også være til stede ude på pladsen med donorfoldere, hvor vi er klar til at tage en snak og gå i dialog om organdonation.

Vi deltager på Folkemødet med fire programpunkter, der oplyser om forskellige aspekter af organdonation med mulighed for efterfølgende debat.

Programpunkter på Folkemødet

  • Er du helt hjernedød, mand?

Anæstesisygeplejerske Mette Skriver og overlæge Anne Øberg Lauritsen forklarer hjernedødskriteriet og hvordan de undersøger, at hjernen er helt død. 

  • Organdonation - nogle valg er vigtigere end andre

Britt Poulsen og Helle Bjerre Poulsens pårørende tog ikke stilling til organdonation, mens de levede. Da Britt og Helle hver især skulle træffe et valg på vegne af deres pårørende, traf de to forskellige valg med to forskellige konsekvenser: En sagde ja, og en sagde nej. Helle og Britt giver dig et indblik i de svære overvejelser og den betydning, deres beslutning fik.

  • Hvad du har ekstra af, kan du også give af

Brian Hegelund er levende nyredonor. Da hans ven manglede en nyre, tilbød Brian at overveje at donere sin. For hvad vil det egentlig sige at miste noget, som man ikke mangler? Hør Brians historie, som endte med en beslutning om at donere en nyre til en ven.

  • Why send your organs to heaven when we need them here?

Helga König-Jacobsen er hjertetransplanteret. Hør Helgas historie: Hvad betyder organdonation egentlig for den der modtager?

Fra holdning til handling

Vi vil gerne få flere til at tage stilling til organdonation, og være med til at omsætte holdning til handling ved at tage aktivt stilling. Det gør man bedst, hvis man har et oplyst grundlag at træffe sin beslutning ud fra.

Vi håber på nogle spændende dage på Bornholm med oplysende arrangementer og gode debatter.