"Hvorfor skal vi egentlig give Methylpredinisolon?", "Hvad søren kan vi ellers optimere på?".

Alle kursister på martsmåneds kursus i "Behandling af den ustabile donor" deltog meget aktivt i forhold til at sikre bedst mulig bevarelse af flest mulige organer i simulationstræningen.

"Vi er godt nok udfordret nu", sagde en kursist, da alle alarmerne bippede på overvågningen.

Action Card var omdrejningspunktet 

Da donationsforløb forekommer relativt sjældent på den enkelte intensivafdeling, og da donorfysiologien og problemstillingerne i forbindelse med inkarceration er komplekse, træner kurset "Behandling af den ustabile donor" kursisternes specialviden.

"Alt var i spil på Action Cardet", som en af kursisterne kommenterede.