I løbet af foråret har DCO gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sundhedspersonalet på intensivafdelingerne. Resultaterne fra undersøgelsen ligger nu klar.

Rapporten bygger på 2.173 besvarelser og sammenligner resultater med en lignende undersøgelse, gennemført i 2010.

Positive overfor organdonation
Sundhedspersonalet blev bedt om at besvare spørgsmål vedrørende deres generelle holdning til organdonation og vilje til selv at donere.

Overordnet ses, at læger og sygeplejersker på de afdelinger, hvor organdonation finder sted, er meget positive i forhold til organdonation.  96% af lægerne angiver at de er positive overfor organdonation mod 93% i 2010.

Flere udenlandske undersøgelser viser, at personalets holdning til organdonation kan have indflydelse på donorraten, da egen holdning til organdonation har betydning for motivationen til at iværksætte donation.

Effekt af målrettet undervisningsindsats

Siden oprettelsen af Dansk Center for Organdonation er der arbejdet målrettet med en synlig kursusstruktur, som omfatter grundlæggende kurser i organdonation, specialistkurser i behandling og pleje af den ustabile donor, kommunikation med pårørende til organdonorer samt e-læring om hjernedødsundersøgelsen og juraen omkring organdonation.

Denne indsats afspejles i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, der overordnet viser, at læger og sygeplejerskers viden om organdonation er øget i perioden fra 2010-2015. Der er sket et markant fald i andelen af sundhedspersonale, som tilkendegiver, at de ikke har tilstrækkelig viden til at bringe spørgsmålet om organdonation op over for de pårørende, og kendskabet til afdelingens instrukser mm. er steget fra 72% til 94%.

Potentiale for yderligere forbedringer

Undersøgelsens resultater viser, at der stadig er behov for at fastholde og øge vidensniveauet blandt personalet på intensivafdelingerne, blandt andet vedrørende procedurer og best practice i donationsforløbet.

Arbejdet med at beskrive best practice for organdonation blev færdigt i 2014 og præsenteret for afdelingerne i januar 2015. I 2015 er spørgeskemaundersøgelsen suppleret med fem nye spørgsmål, der skal give indblik i, i hvilket omfang sundhedspersonalet er opmærksomme på områder beskrevet i best practice. Allerede nu ses et godt kendskab til flere af områderne, og det forventes at et sideløbende projekt med implementering af best practice vil bedre dette yderligere.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse 2015

Den samlede rapport over resultater fra spørgeskemaundersøgelsen kan læses her:

Rapporter over afdelingsspecifikke resultater samt resultater fra undersøgelse i 2010 kan findes på siden Videns- og holdningsundersøgelser.