Tirsdag den 10. marts 2015 afholdt Dansk Center for Organdonation temadag om organdonation i Aarhus.

Temadagen kan sidestilles med et grundkursus i organdonation, og i løbet af dagen kom de 25 deltagere rundt om alle elementerne i et organdonationsforløb, omsorg for de pårørende i forløbet og den nationale organisering af indsatsen.

Temadag 10.marts 2015 Aarhus

De etiske udfordringer, som kan opstå i forbindelse med de kliniske beslutninger, blev identificeret og diskuteret. Dagen blev afsluttet med et indlæg fra en levertransplanteret ung mand, som synliggjorde for alle, at arbejdet med organdonation nytter.

Deltagerne sagde bl.a.:

"Jeg fik kendskab til, hvor jeg skal henvende mig for at søge mere viden, spændende at høre de pårørendes opfattelse af et donorforløb - giver stof til eftertanke"

"Jeg blev opmærksom på vigtigheden af ritual i forbindelse med liv/død, at det nytter noget at have fokus på organdonation"

"Brugbart at høre hvad de oplever på andre afdelinger"