Dansk Center for Organdonation holdt Temadag om donoroperation for operations- og anæstesisygeplejersker d. 16. april 2015 på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia. I anledning af Dronningens fødselsdag blev der serveret en flot lagkage!

Med udgangspunkt i en case, blev donationsforløbet gennemgået med særlig focus på operations- og anæstesisygeplejerskernes opgaver under donoroperationen. Som afslutning på dagen fortalte en transplanteret om livet efter en levertransplantation.

I evalueringerne skrev deltagerne bl.a.:

  • God forklaring på og forståelse for hele processen, både centrene imellem og patientforløb
  • Helt fantastisk at høre fra en recipient der trives, og har en positiv historie at fortælle
  • Godt at høre om det samlede forløb, både anæstesi og operation
  • I den grad øget min viden og forståelse for organdonation
  • Fået meget ny viden, øget forståelse for forløbet og andre faggruppers opgaver
  • Generelt super fantastisk dag - gode indslag

Temadag om Organdonation er for anæstesi- og operationssygeplejersker og foregår næste gang i 2016. (Dato følger). Tilmeldingen åbner via www.organdonation.dk i efteråret 2015

 

Samlet evaluering af Temadag om Donoroperation 2015