Dansk Center for Organdonation undersøger intensivpersonalets viden om, sikkerhed i og holdning til organdonation, ligesom vi gjorde i 2010.

Spørgeskemaundersøgelsen foregår i perioden 23. april-18. maj 2015 og udsendes til 3817 læger og sygeplejersker.

Den viden vi får fra spørgeskemaundersøgelsen skal bruges til at videreudvikle aktiviteter inden for organdonationsområdet. Jo flere der besvarer spørgeskemaet, jo bedre.

Spørgeskemaet sendes pr. mail, til hver enkelt deltager, fra systemet SurveyXact. Det tager omkring 10 minutter at besvare spørgeskemaets 22 spørgsmål. Vi håber på en meget høj svarprocent, gerne højere end ved undersøgelsen i 2010.

Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Center for Organdonation