Afdelingsrapporterne med besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen om organdonation 2015 er nu klar.

Ud over de afdelingsspecifikke rapporter, kommer der en rapport, hvor de nationale besvarelser for 2015 og 2010 sammenholdes. Denne rapport er kommenteret og datagrundlaget for undersøgelsen vil her være beskrevet. Desuden kommer der en rapport for afdelingernes besvarelser fordelt på regionerne. I kan finde disse rapporter på hjemmesiden fra medio august.