Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin har netop revideret den nationale Rekommandation for behandling af organdonorer.

Rekommandationens Actioncard for Donorterapi er blevet tilpasset ændringerne og findes nu både i Instrukssamlingen i den opdaterede version.

Actioncardet kan desuden hentes som APP til iPhone og Android. APPen indeholder desuden Actioncardet for donordetektion og hedder ‘Organdonation’.

Ændringer i lokale instrukser

Afdelingens nøglepersoner skal være opmærksomme på, at revideringen af rekommandationen kan betyde, at der skal laves rettelser i jeres lokale instrukser, hvis hele eller dele af rekommandationen er skrevet ind i den lokale instruks.

Dette gælder både for lokale instrukser i DCOs instrukssamling og for instrukser i jeres dokumenthåndteringssystem lokalt i afdelingen. Hvis I blot har linket til rekommandationen fra jeres lokalinstruks, så skal I ikke foretage jer noget

Ændringerne vil blive uddybet på DCO’s Årsmøde den 20. og 21. januar 2016

Læs Rekommandation for behandling af organdonorer i Instrukssamlingen

Væsentligste ændringer:

 • Rekommandationen gælder nu for alle donorer – inkl. børn
 • Tidlinjen er revideret, bl.a. tidspunkt for start af donorterapi
 • Actioncardet er opdateret, så det følger den reviderede vejledning
 • Ændringer i behandling med Natrium
 • Ændringer i behandling af diabetes insipidus
 • Afsnittet om hormonelle forandringer er opdateret
 • Der er tilføjet et afsnit om lever og tyndtarm
 • Afsnittet om hjertestop er opdateret
 • Koagulationsafsnittet er opdateret
 • Blodtransfusionsafsnit er opdateret efter Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer
 • Blandevejledningerne er gennemgået og lagt i det format, der nationalt er vedtaget