Organdonation og transplantation kan være vanskelige emner at tale om, ikke mindst, når det er til børn. Når børn mister en mor eller far, som donerer organer, eller et familiemedlem er meget sygt og må have et nyt organ, står børnene derfor ofte uden ord til at beskrive, hvad det er for en sorg de oplever.

I børnebogen som Dansk Center for Organdonation udgav tidligere i år, formidler i børnehøjde, hvad organdonation og transplantation handler om. 

Bogen udleveres til familier, der har børn med som pårørende i donationsforløb på hospitalerne, sammen med en æske farvekridt, så de kan farvelægge tegningerne. Bogen vil dog også kunne anvendes til børn der, på anden vis, får emnet organdonation eller transplantation ind på livet.

Bogen offentliggøres derfor i dag i en online version på Oplysning om organdonations hjemmeside organdonor.dk