Torsdag d. 19. november holdt DCO idéworkshop, med brainstorm over idéer til udviklingen af et netbaseret forum for pårørende til afdøde organdonorer.

Siden 2010 har DCO arbejdet målrettet med at styrke pårørendeområdet med fokus på, hvordan man støtter og kommunikerer med de pårørende mens de opholder sig på hospitalet. Erfaring og forskning har dog tydeliggjort, at der også er behov for en særlig indsats overfor de pårørende, efter de har forladt hospitalet. 

Et af initiativerne fra regeringens Nationale Handlingsplan for Organdonation fra juli 2014 er etableringen af et netbaseret pårørendeforum, hvor pårørende til afdøde organdonorer kan finde relevant information om organdonation og transplantation. Workshoppen var første spadestik i arbejdet med at udvikle et sådant forum.

Idéer til det videre arbejde

Det var en meget spændende og inspirerende dag, som gav masser af idéer at arbejde videre med. Dagen bød på god dialog om, hvilke behov man som pårørende til organdonorer står med i tiden efter man har forladt hospitalet samt masser af gode input og idéer til, hvordan dette kan understøttes i et netbaseret forum.

I arbejdsgruppen deltog flere personer, der selv har været pårørende i et donationsforløb, samt en antropolog, som har skrevet Ph.D. om donorfamiliernes oplevelser, og i dette arbejde har interviewet en række pårørende.

  

Det videre arbejde med et pårørendeforum

DCO arbejder nu videre med alle de idéer, der fremkom på Idéworkshoppen, og supplerer disse med erfaringer fra andre, der har arbejdet med beslægtede områder.

Det endelige forum forventes at være etableret i løbet af 2016.