nsdag d. 6. november afholdt DCO kursus i behandlingaf den ustabile donor.


Onsdag d. 6. november afholdt DCO kursus i behandling af den ustabile donor, på simulationslaboratoriet SkejSim. Kursisterne fik mulighed for at træne deres kliniske færdigheder på en simulatordukke, programmeret til at vise forskellige vanskelige situationer i donorbehandlingen.

På kurset deltog 12 læger og sygeplejersker fra de neurointensive afdelinger. Kurset er målrettet de mest erfarne læger og sygeplejersker indenfor donorfysiologi og de komplekse problemstillinger i forbindelse med inkarceration, hvilket var tydeligt både i dagens spændende debatter og under simulationscasene.
 

Næste kursus i behandling af den ustabile donor

Kursets målgruppe er sygeplejersker og anæstesilæger på neurointensive afdelinger. Næste kursus afholdes d. 10. april 2014. Tilmelding foregår gennem afdelingens donationsansvarlige nøglepersoner.