Den 4. september afholdt DCO Temadag om Organdonation på Comwell Hotel i Kolding, og de 30 deltagere havde meget positive tilbagemeldinger fra deres oplevelse af dagen.

Flotte tilbagemeldinger
De 30 deltagere havde meget positive tilbagemeldinger fra deres oplevelse af dagen. "God og lærerig dag. Engagerede fortællere. God planlægning", skriver en kursist blandt andet, mens en anden kommenterer på dagens lærerighed: "Trods 8 år på neurokirurgisk intensiv er der altid noget at lære. Meget interessant stof."

På dagens program var en grundlæggende introduktion til hele organdonationsforløbet med oplæg om både donordetektion, hjernedødsundersøgelse, pårørendeomsorg og en historie fra det virkelige liv, hvor en transplanteret fortalte sin historie.

Særligt dagens opbygning og program fik ros af deltagerne: "God opbygning - som deltager følte man sig ført gennem dagen på eksemplarisk vis."

Næste Temadag
Temadagen om Organdonation er for læger og sygeplejersker på intensivafdelinger, skadestuer og medicinske afdelinger og foregår næste gang den 19. november på Scandic Hotel i Roskilde.
Tilmelding kan ske på www. organdonation.dk under aktiviteter frem til den 21. oktober.