Den 19. november 2013 afholdt Dansk Center for Organdonation årets sidste temadag på Scandic Hotel i Roskilde.

God tilslutning og flotte tilbagemeldinger

Der var flotte tilbagemeldinger fra dagens 45 deltagere, som generelt mente at dagen havde været lærerig og relevant i forhold til deres daglige arbejde. En kursist skriver blandt andet: Virkelig flot, professionel og sammenhængende dag, mens en anden skriver: Meget spændende dag. Føler mig nu bedre rustet overfor kolleger og pårørende.

Fortællinger fra det virkelige liv

Temadagens deltagere udtrykte stor begejstring for videoklip med pårørende, som blev vist på dagen. Alle klip kan findes på Lærerværelset sammen med en masse andet spændende undervisningsmateriale om organdonation (linket findes under undervisning eller www.organdonation.dk/lærerværelset).

Både undervisere og deltagere nød desuden godt af en dejligt livsbekræftende fortælling fra en recipient, som har fået transplanteret et hjerte for 9 år siden.

Næste temadag

Temadagen om Organdonation er for læger og sygeplejersker på intensivafdelinger, skadestuer og medicinske afdelinger og foregår næste gang den 18. marts 2014. Tilmeldingen åbner medio december 2013.