På baggrund af Folketingens beslutning om en national målsætning for organdonation i 2011 er der pr. april 2013 nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til en national handlingsplan.


Arbejdsgruppen har fået til opgave at vurderer muligheder, der dels sigter mod en bedre udnyttelse af det eksisterende donorpotentiale og dels mod en forøgelse af andelen af mulige donorer blandt uafvendeligt døende. Samtidig skal muligheden af at sætte mere fokus på at få levende donorer vurderes. Arbejdsgruppen skal endvidere overveje, om man med nye tiltag i den befolkningsrettede oplysningsindsats, kan få flere til at tage stilling til organdonation.

Arbejdet skal være færdigt ved udgangen af 2013.

Den nationale arbejdsgruppe består af:

Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen (Formand)

Bjørn Ursin Knudsen, Sundhedsstyrelsen

Helle Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation

Mads Hyldgaard, Hjerteforeningen

Birgitte Skøtt Lenstrup, Danmarks Lungeforening

Stig Hedegaard Kristensen, Nyreforeningen

Inge Krogh Severinsen, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Michael Kosteljanetz, Dansk Neurokirurgisk Selskab 

Finn Gustafsson, Dansk Transplantationsselskab

Birgitte Bidstrup, Danske Regioner

Tove Kjeldsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse


Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag fortæller i interviewet bl.a. om sine forventninger til arbejdet.