Der er nu lavet en revision af det tidligere "Skema til indhentelse af samtykke til transplantation fra afdøde". Skemaet hedder nu Skema til dokumentation af samtykke til donation og indeholder som noget nyt en vejledning til indhentelse af samtykke.