Som omtalt på regionsmøderne, er der pr. 1. april 2013 et nyt registreringsark. Det nye registreringsark indeholder udelukkende formuleringsmæssige ændringer af spørgsmålene.

Se materialet til implementering af det nye registreringsark her.