Årsrapporten 2012 fra Organdonationsdatabasen er baseret på data fra intensivafdelingerne pr. 11. marts 2013.

Den nationale målsætning for organdonation er at sikre størst mulig anvendelse af donorpotentialet på intensivafdelingerne.

Gennem Organdonationsdatabasen er det muligt at følge, i hvilket omfang lægefaglige, juridiske eller organisatoriske forhold har været en hindring for at umiddelbart potentielle donorer blev organdonorer.


Læs Årsrapporten 2012 (netpublikation)
Læs Årsrapporten 2012 (pdf)

Ingen potentielle donorer må overses

I 16 ud af 161 dødsfald havde afdelingerne ikke overvejet muligheden for organdonation, selvom afdøde var en umiddelbar potentiel donor. Resultatet for 2012 er på niveau med resultatet for 2011.

Transplantationscentret skal kontaktes om potentielle donorer


I 94 patientforløb var der truffet en lægefaglig beslutning om, at en potentiel donor ikke var egnet som organdonor og kun i 35 % af disse tilfælde, havde intensivafdelingerne taget kontakt til et transplantationscenter vedr. beslutningen. Der er en tendens til en positiv udvikling i forhold til 2011, men der er stadig et betydeligt forbedringspotentiale.

De pårørende siger ja til organdonation


Pårørende til i alt 149 patienter blev spurgt om organdonation og 80% gav tilladelse til organdonation. Dette er en positiv udvikling i forhold til 2011, hvor 71% af de pårørende gav tilladelse til organdonation.

Manglende speciallæger og manglende mulighed for a-grafi må ikke være en hindring for organdonation


Det lykkes i alle relevante tilfælde at få stillet hjernedødsdiagnosen, både i de tilfælde hvor der alene skulle gennemføres en klinisk hjernedødsundersøgelse og i de tilfælde, hvor der yderligere skulle suppleres med 4 kars opløbsarteriografi.

Årsager til frafald af potentielle donorer. Læs mere

I efteråret 2013 mødes DCO med hver enkelt intensivafdeling og vil i samarbejde med intensivafdelingerne, følge op på anbefalingerne til kvalitetsforbedringer, der er angivet i årsrapporten for 2012.